Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Formularz kontaktowy
Dane kontaktowe

Masz pytania, wątpliwości lub pomysły?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń teraz
Infolinia PFR
Umów się na spotkanie
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie w celu nawiązaniu kontaktu i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania.

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres email info@pfr.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 537 75 41 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do celów reklamacyjnych przez okres nie dłuższy niż rok od momentu utrwalenia danych, lub dłużej – wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (RODO).
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).
* Pola wymagane
Wypełnij pola, aby móc wysłać wiadomość

Skorzystaj z oferty Grupy PFR dla młodych, innowacyjnych firm.

Zweryfikuj swój pomysł, znajdź inwestora, zdobądź nowych klientów albo spróbuj swoich sił na rynkach zagranicznych.

 • Pomysł
 • Rozwój
 • Ekspansja

Dołącz do newslettera startup.pfr.pl!

To pole jest wymagane!

Zapisując się na listę odbiorców newslettera, akceptujesz Regulamin usługi, Politykę Prywatności,
a także zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.