Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Sieć Mentorów PFR

Sieć Mentorów PFR

Czas trwania programu:

wrzesień – listopad 2018 r.

Dla kogo:

start-upy w początkowej i średniej fazie rozwoju

Kwota wsparcia:

program bezpłatny

Co musisz wiedzieć?

 • Program mentoringowy skierowany do start-upów i młodych firm
 • Wsparcie w rozwoju kompetencji biznesowych polskich start-upów
 • Lista mentorów dostępna jest na stronie: startup.pfr.pl/pl/baza-ekspertow
 • Każdy zakwalifikowany start-up będzie mógł odbyć 2-3 spotkania z wybranym mentorem

Co zyskasz?

Rozwiń

Jakie wymagania musisz spełnić?

Szukamy start-upów w początkowej i średniej fazie rozwoju, które potrzebują wsparcia w rozwoju kompetencji biznesowych w swoim zespole i są w stanie sprecyzować swoje największe wyzwania w ramach podanych kompetencje.

 

Jakie są etapy działania?

Rozwiń

Co dalej?

Rozwiń

Podmioty odpowiedzialne

Organizator:

Partner społeczny:

Ważne dokumenty

Regulamin programu Sieć Mentorów PFR

Nabór do tego programu został zakończony

Masz pytania? Napisz do nas

Zwykle odpowiadamy jeszcze tego samego dnia

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie w celu nawiązaniu kontaktu i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania.

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres email info@pfr.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 537 75 41 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do celów reklamacyjnych przez okres nie dłuższy niż rok od momentu utrwalenia danych, lub dłużej – wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (RODO).
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

Skorzystaj z oferty Grupy PFR dla młodych, innowacyjnych firm.

Zweryfikuj swój pomysł, znajdź inwestora, zdobądź nowych klientów albo spróbuj swoich sił na rynkach zagranicznych.

 • Pomysł
 • Rozwój
 • Ekspansja

Dołącz do newslettera startup.pfr.pl!

To pole jest wymagane!

Zapisując się na listę odbiorców newslettera, akceptujesz Regulamin usługi, Politykę Prywatności,
a także zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.